فرم پیش ثبت نام بازدید از نمایشگاه

لطفا برای ثبت نام در تور بازدید از نمایشگاه فرم زیر را تکمیل کرده و مدارک خود را ارسال کنید

 

  مشخصات متقاضی

  مشخصات شرکت

  مدارک مورد نیاز

  پاسپورت

  تصویر کارت ملی

  تصویر شناسنامه(صفحه اول و دوم)

  عکس