انتخاب بهترین محل برای برگزاری مراسم ها

انتخاب مکانی ایده آل برای برگزاری مراسم از مهمترین نیازهای تشریفات است.
انتخاب مکان یا محل همایش به عوامل مهمی از قبیل تعداد میهمانان، بودجه و مقام و شان و منزلت میهمانان دارد.
در انتخاب مکان مراسم، ابتدا با نظر مشاوران شرکت و با تعامل با صاحب نظران و نظر میزبانان صورت می گیرد که در این راستا موضوعات مهمی نظیر نزدیکی محل همایش به محل اقامت میهمانان امکانات و قابلیت های خاص محل همایش مدنظر قرار می گیرد.

سالن مراسم زرین هتل پارسیان آزادی

سالن مراسم زرین هتل پارسیان آزادی ، سالنی چند منظوره است که تا کنون اجلاس های بین المللی و کنگره ها و سمینار های زیادی در آن برگزار شده است.
سالن زرین هتل پارس آزادی، فضایی متقارن و بدون ستون برای برگزاری جشن ها و مراسم باشکوه در اختیار سران و بلندپایگان و اشخاص میهمان
سالن کنفرانس زرین سقفی بلند، فضایی با شکوه و کم نظیر دارد و لوستری خاص و چند ضلعی آن را آراسته
و می تواند با 600 میهمان را با چیدمانی سینمایی در خود جای دهد.
این گنجایش در ضیافت های مختلف با میزهای گرد به 350 نفر کاهش می یابد و در جشن های عروسی با سن و میز غذایی که جهت پذیرایی در خود جای می دهد تا به 250 نفر نیز می رسد.

این سالن چیدمان های بسیاری به خود دیده و از چیدمان اجلاس بین المللی تا کنفرانس های معظم یا میهمانی های کوکتل در روزهای ملی را تجربه کرده است.