رزرو غرفه در نمایشگاه ساخت و ساز جده

جهت اخذ غرفه در نمایشگاه ساخت و ساز جده و یا کسب اطلاعات بیشتر لطفا فرم زیر را تکمیل کنید!

مشخصات شرکت

مشخصات فرد

مشخصات غرفه مورد نیاز

حداقل متراژ غرفه با سازه استاندارد 12 متر مربع
و حداقل متراژ فضای خالی 18 متر مربع می باشد