رزرو غرفه نمایشگاه Wetex دبی

جهت رزرو غرفه نمایشگاه نمایشگاه آب، انرژی، فناوری و محیط زیست وتکس لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

مشخصات شرکت

مشخصات فرد

مشخصات غرفه مورد نیاز

حداقل متراژ غرفه با سازه استاندارد 12 متر مربع
و حداقل متراژ فضای خالی 18 متر مربع می باشد