آزمایشگاه های مورد هواپیمایی ماهان

بدینوسیله لیست آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان جهت انجام تست کرونا PCR برای تمامي مسیرهای بين المللي هواپيمايي ماهان به استثناء پروازهای مسیرکشور چین جهت اطلاع رسانی به مسافرین اعلام می گردد.


لازم به ذکر است لیست آزمایشگاه های مورد تائید جهت انجام تست کرونا PCR در مسیرهای امارات (دوبی) و ترکیه (استانبول و آنکارا)
، با توجه به الزام استفاده از Code QR بر روی نتیجه آزمایش PCR ،جهت حصول اطمینان از صحت گواهی آزمایش، از طریق اسکن QR
Code و دسترسی به بانک اطلاعاتی بیمارستان و یا آزمایشگاه مربوطه توسط مسئولین کانتر در فرودگاه، در لیست ذیل به صورت ستاره
دار مشخص گردیده است .

1 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک-تهران*
2 .آزمایشگاه پارس طب – تهران *
3 .آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد-تهران *
4 .آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش _ تهران ( اتوبان همت غرب ) *
5 .آزمایشگاه بیمارستان پارس _ تهران ( بلوار کشاورز ) *
6 .آزمایشگاه بیمارستان رسالت _تهران ( سید خندان ) *
7 .آزمایشگاه بیمارستان دی _تهران ( خیابان ولیعصر ) *
8 .آزمایشگاه آرمین _ تهران ( مطهری ) *
9 .آزمایشگاه انستیتو پاستور_تهران ( ویژه دیپلمات ها و مامورین دولت جمهوری اسلامی )
10 .آزمایشگاه درمانگاه یاس (نازی آباد)- (تهران) *
11 .آزمایشگاه دنا – ( تهران ) *
12 .آزمایشگاه بیمارستان مهراد-(تهران)*
13 .آزمایشگاه ظفر-(تهران)*
14 .آزمایشگاه سما-(تهران) *
15 .آزمایشگاه تهران لب-(تهران) *
16 .آزمایشگاه تهران طب –(تهران) *
17 .آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد _نجم آبادی –(تهران)*
18 .آزمایشگاه رازی-(کرج) *
19 .آزمایشگاه جهان-(کرج) *
20 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد-(کرج) *
21 .آزمایشگاه پارس ژنوم –(کرج) *
22 .آزمایشگاه دنا-(کرج) *
23 .آزمایشگاه بهار-(نظرآباد-هشتگرد) *
24 .آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی-(ورامین) *
25 .آزمایشگاه پاتوبیولوزی و ژنتیک آینده-(ورامین) *
26 .آزمایشگاه دکتر اکبر زاده -( مشهد) *
27 .آزمایشگاه نیکان -( مشهد ) *
28 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد-( مشهد) *
29 .آزمایشگاه ایران-(مشهد) *
30 .آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل- ( اصفهان) *
31 .آزمایشگاه پارک-(اصفهان) *
32 .آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر –( اصفهان ) *
33 .آزمایشگاه پیوند –(شیراز)*
34 .آزمایشگاه سینا-(شیراز) *
35 .آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس- ( رشت ) *
36 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی- (رشت) *
37 .آزمایشگاه جم-(رشت) *
38 .آزمایشگاه فرزان- ( همدان ) *
39 .آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان -(اراک) *
40 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند-(اراک) *
41 .آزمایشگاه بوعلی-(زنجان) *
42 .آزمایشگاه آریا -(اهواز) *
43 .آزمایشگاه فجر -(ساری) *
44 .آزمایشگاه سلام -(تبریز) *
45 .آزمایشگاه بوعلی -(قم) *
46 .آزمایشگاه دکتر دبیری -(کرمان) *
47 .آزمایشگاه هراز آمل- (آمل) *
48 .آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل-(آمل) *
49 .آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده-(گرگان) *
50 .آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی-(قائمشهر) *
51 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس-(چالوس) *
52 .آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین( ژنتیک امام علی ) –(یزد) *
53 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام-(کاشان) *
54 .آزمایشگاه پاستور-(سنندج) *
55 .آزمایشگاه دکتر حسینی نسب-(سنندج)
56 .آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان دکتر بسکی –(گنبد کاووس)
57 .آزمایشگاه پاتوبیولوژی نانو-(ارومیه)
58 .آزمایشگاه ماهان ارومیه-(ارومیه)
آزمایشگاه مورد تائید برای پروازهای مسیر کشور چین جهت انجام تست کرونا (PCR (و آنتی بادی های سرمی کووید 19 ، به شرح ذیل نیز
اعلام می گردد.
- آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران)
برای کلیه مسافرین در مسیر باز گشت از ایران به سایر مقاصد دارا بودن گواهی منفی تست (PCR (از آزمایشگاه های مورد تائید در کشور
مقصد با اعتبار 96 ساعت الزامی است. (به استثنای کشور چین که 48 ساعت میباشد.)