نمایشگاه صنعت ساختمان Big5 قطر
نمایشگاه طراحی داخلی قطر
در نمایشگاه و مرکز همایش دوحه (DECC) ۱ لغایت۳ آبان ۱۴۰۲

رزرو غرفه نمایشگاه Big 5 و Index قطر

جهت رزرو غرفه نمایشگاهBig 5 و Index قطر و یا کسب اطلاعات بیشتر لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

مشخصات شرکت

مشخصات فرد

مشخصات غرفه مورد نیاز

حداقل متراژ غرفه با سازه استاندارد 12 متر مربع
و حداقل متراژ فضای خالی 18 متر مربع می باشد