رزرو غرفه نمایشگاه صنعت ساختمان دبی (Big 5)

جهت رزرو غرفه نمایشگاه صنعت ساختمان دبی (Big 5) و یا کسب اطلاعات بیشتر لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

مشخصات شرکت

مشخصات فرد

مشخصات غرفه مورد نیاز

حداقل متراژ غرفه با سازه استاندارد 12 متر مربع
و حداقل متراژ فضای خالی 18 متر مربع می باشد