نماشگاه ادیپک 1401
نمایشگاه ادیپک 2022 (1401)
1 دسامبر, 2022
جلسه هماهنگی برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه محصولات کشاورزی و خشکبار و حلال دبی
27 نوامبر, 2023